Skip to content

Politica de confidentialitate

Navigarea pe acest site, inclusiv realizarea unei programari, implica acceptarea de catre tine a acestor termeni si conditii.

In cazul in care nu esti de de acord cu aceasta conditie, iti recomandam sa parasesti acest site.

Pentru folosirea in bune conditii a site-ului, te rugam sa citesti cu atentie informatiilor din aceasta pagina.

Ne rezervam dreptul de a face oricand modificari ale acestor prevederi, fara o notificare prealabila. De aceea, iti recomandam sa recitesti periodic Termenii si Conditiile.POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Humaia.ro incearca sa protejeze confidentialitatea si imaginea utilizatorilor site-ului. Scopul nostru este sa iti furnizam informatiile si controlul asupra procesarii datelor tale personale si uneltele care iti permit sa te folosesti de protectia drepturilor care rezulta din lege si sa iti oferim o experienta sigura online, care nu iti va afecta viata personala. Echipa Humaia depune toate eforturile necesare pentru a ne asigura ca informatiile pe care le introduci in baza noastra de date sunt utilizate exclusiv in scopurile gandite de tine.

Prezenta Politica de confidentialitate explica modul in care humaia.ro, proprietate a Kubitech SRL, colecteaza, utilizeaza si gestioneaza informatiile tale cu caracter personal. Humaia se angajeaza sa protejeze si sa iti respecte confidentialitatea. Citeste prezenta Politica cu atentie ca sa intelegi de ce si cum colectam datele de la tine si cum vor fi utilizate.

Humaia.ro, proprietate a Kubitech SRL, ale carei servicii sunt prestate de Meteor Group SRL, este “operator de date”, reprezentand entitatea care stabileste scopurile prin care si mijloacele prin care datele cu caracter personal sunt prelucrate.

Prezenta Politica se raporteaza doar la datele personale pe care noi le prelucram prin intermediul website-ului nostru wwwhumaia.ro (denumit in cele ce urmeaza „Site-ul” sau „Platforma”) in contextul in care interactionezi cu acesta prin completarea formularelor disponibile pe platforma, efectuarea unei rezervari sau in situatia in care doar navighezi pe acesta. Dorim sa te asiguram ca am luat toate masurile necesare pentru a asigura confidentialitatea datelor tale, acestea fiind prelucrate numai de personalul Humaia care a fost in prealabil instruit cu privire la prelucrarea de date personale si autorizat in acest sens, respectand angajamente ferme de confidentialitate.

Pentru a ne cunoaste virtual, iti punem la dispozitie datele noastre de identificare.

Operatorul care prelucreaza datele tale cu caracter personal in momentul in care navighezi pe sau interactionezi cu platforma online www.humaia.ro este societatea Kubitech SRL, cu sediul social in Blvd. Socola 57, bl. A1, 700268, Iasi, Romania inregistrata la Registrul Comertului sub numarul RO8508803, J22/874/1996.DEFINITII

Prin „date cu caracter personal” se intelege, in sensul legislatiei nationale si internationale in vigoare, orice informate referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

In sensul prezentei politici, datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrarii se pot referi la: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail etc., astfel cum vor fi descrise in cele ce urmeaza.

Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

In sensul acestei politici, prelucrarile de date se refera la acele prelucrari efectuate la momentul navigarii tale pe website-ul www.humaia.ro sau interactiunii cu acesta prin completarea formularelor disponibile pe Platforma.

„Operator” inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

In sensul prezentei Politici de Confidentialitate, Operatorul de date cu caracter personal este HUMAIA.

„Persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii.

In sensul prezentei Politici, persoana vizata de prelucrarea datelor este utilizatorul de Internet care navigheaza pe site-ul www.humaia.ro.

Prin „consimtamant” al persoanei vizate se intelege orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

Prelucrarile de date efecuate prin intermediul Platformei si in baza temeiului juridic al consimtamantului au drept scop exclusiv completarea formularului de programare, respectiv acceptarea de cookie-uri, altele decat cele necesare (esentiale), astfel cum este reliefat in pop-up-ul de cookie-uri.

„Partea terta” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism, altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.

„Persoana imputernicita de operator” inseamna persoana care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.

CE TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM?

Navigarea ta pe Site si interactiunea cu acesta implica prelucrarea a doua categorii de date cu caracter personal, si anume:

 • date personale pe care le dezvalui Operatorului in mod voluntar (ex. prin intermediul formularului programare), acestea fiind colectate in mod individual;

 • date pe care le furnizezi in mod involuntar, prin simpla navigare pe site-ul nostru.

In situatia in care se opteaza pentru facturarea pe persoana juridica, atragem atentia asupra faptului ca datele cerute si introduse in formularele de pe site in numele unei persoane juridice nu reprezinta date cu caracter personal (adresa de e-mail a societatii ca de exemplu denumire@office, numarul de telefon al societatii ca de exemplu numarul de fix, etc.) in lumina prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR).

In situatia in care sunt furnizate datele cu caracter personal ale reprezentantului societatii persoana fizica (nume si prenume, numar de telefon, adresa de e-mail), acesta va fi considerat drept persoana vizata conform prevederilor GDPR si ii vor fi aplicabile toate masurile de protectie.

Utilizatorul este informat corespunzator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand pune la dispozitia Operatorului datele sale prin intermediul formularelor de pe site, astfel Humaia indeplinindu-si obligatia legala de informare a utilizatorului.

Humaia.ro colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, urmatoarele date cu caracter personal:

In cazul efectuarii unei programari on-line:

 • nume si prenume;

 • numar de telefon;

 • adresa de e-mail;

 • orice alte date puse la dispozitie prin completarea casetei aferente formularului de programare online, intitulata „Observatii” prin care se pot transmite detalii cu privire la programarea efectuata.

Pentru obtinerea de informatii suplimentare/ depunere de sesizari via e-mail, via chatbot sau telefonic, respectiv in contextul convorbirilor telefonice inbound sau/si outbound:

 • vocea;

 • numarul de telefon;

 • alte categorii de date personale pe care ni le puneti la dispozitie in contextul convorbirilor telefonice si care se pot referi la:

 • nume si prenume;

 • adresa de e-mail;

 • datele de trafic aferente fiecarei comunicari telefonice, respectiv: data de inceput a apelului telefonic, data de sfarsit a apelului telefonic, durata convorbirii telefonice, reteaua de telefonie in care s-a derulat convorbirea, numarul la care s-a sunat si numarul de pe care s-a sunat etc.

De asemenea, Operatorul prelucreaza si date de marketing si comunicare numai in baza consimtamantului prealabil al utilizatorilor, dar si date tehnice si actiuni de navigare prin intermediul fisierelor de tip cookie si tehnologiilor similare. Puteti accesa politica noastra de cookie-uri aici.

Datele mai sus precizate contribuie la prestarea serviciilor oferite de Humaia, dar si la comunicarea cu Operatorul sau transmiterea de comunicari de marketing din partea acestuia, insa cu obtinerea in prealabil a acordului utilizatorului.

Operatorul poate colecta involuntar si alte date personale care iti apartin si anume: adresa IP, versiune browser, setare fus orar si locatie, sistem de operare, platforme de pe dispozitivele folosite pentru a ne accesa site-urile, etc. Aceste informatii nu vor fi utilizate pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice dupa caz, si nu vor fi facute publice altfel decat in conditiile inserate in prezenta Politica de Confidentialitate, completata cu Politica de Cookie-uri.

Operatorul isi rezerva dreptul de a-ti solicita informatii suplimentare, insotite de documente doveditoare, prin intermediul e-mailului, tiparite sau in orice alt mod considerat oportun pentru Operator, daca este cazul, in scopurile detaliate mai jos.TEMEIUL SI SCOPURILE PENTRU CARE HUMAIA PRELUCREAZA DATELE TALE PERSONALE

Regulamentul (UE) 679/2016:

– „prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale a operatorului” (art. 5 alin. 2 lit. (c) din Legea nr. 677/2001)

– „prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului” (art. 6 alin. (1) lit. c din Regulamentul (UE) 679/2016)

– „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de incheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).

Humaia utilizeaza informatiile tale cu caracter personal, furnizate in urma accesarii site-ului humaia.ro sau la completarea formularului pentru programare. Activitatea ta generala pe site este monitorizata cu scopul de a imbunatati calitatea serviciilor si produselor pe care le oferim si de a te informa in legatura cu ultimele promotii, produse asemanatoare celor de interes pentru tine si al altor factori care te-ar putea interesa.

De asemenea, Humaia poate furniza datele cu caracter personal ale Cumparatorului altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora si numai in scopurile mentionate, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, dar si in scop de marketing fara furnizori pentru astfel de servicii, furnizorilor de servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a Bunurilor si Serviciilor noastre.DURATA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal prelucrate de Humaia prin intermediul website-ului www.humaia.ro sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii datelor, in acord cu prevederile legale in materia arhivarii de date. Operatorul respecta termenele de arhivare a datelor, impuse de lege.

In privinta datelor obtinute in contextul convorbirilor telefonice inbound si outbound (inregistrarile apelurilor telefonice), acestea vor fi pastrate, de regula, pentru o perioada de 30 de zile. Cu toate acestea, date obtinute in contextul apelurilor telefonice si care sunt necesare, spre exemplu, pentru facturare si onorarea comenzii plasate, vor fi pastrate in acord cu dispozitiile legale in materie de arhivare.PREVEDERI SPECIALE LEGATE DE MINORI

In masura in care detinem aceste informatii, fiecare serviciu Humaia are o recomandare de varsta. Va rugam sa respectati aceasta recomandare. In cazul folosirii echipamentelor de catre copiii care nu au implinit varsta respectiva, Clientul se va asigura ca echipamentele sunt folosite sub supravegherea unui adult pana la implinirea varstei recomandate de producator.

Operatorul acorda o atentie deosebita in ceea ce priveste datele minorilor care ar putea fi furnizate de acestia in vederea plasarii unei comenzi pe platforma online www.humaia.ro, pentru a se asigura ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza numai in conformitate cu cerintele legale si in cazuri strict determinate.

Astfel, Operatorul nu realizeaza activitati promotionale de marketing direct fata de minori. Cu toate acestea, daca un minor contacteaza Operatorul prin platformele aferente, se va considera ca minorul a facut acest demers cu acordul reprezentantului sau legal.

Minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii ori participarea la concursuri sau campanii organizate de Operator, decat daca aceste operatiuni se realizeaza in numele minorului de catre reprezentantul legal sau tutorele acestuia, conform legii.

In acest sens, orice persoana care furnizeaza catre Operator datele personale prin intermediul site-ului sau al altor aplicatii sau dispozitive acoperite de prezenta Politica garanteaza faptul ca este major, respectiv ca detine capacitate deplina de exercitiu.

Orice prelucrare de date cu caracter personal apartinand minorilor se va realiza numai in conditiile legii si avand in vedere prevederile de mai sus.TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele tale sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate. Cu toate acestea, prin intermediul plugin-urilor specifice retelelor sociale (spre exemplu, Facebook, YouTube, Instagram etc.), avand calitatea de destinatari terti ai datelor (third-party recipients), este posibil ca datele tale prelucrate in acest context sa fie transferate si in afara Uniunii Europene/ Spatiului Economic European si stocate pe servere din state terte. In acest sens, Operatorul a implementat o serie de masuri necesare si adecvate, apte a asigura o prelucrare de date conforma.

Humaia se obliga ca datele colectate sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere etc. neautorizat baza de date continand informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei in care transferul/ accesarea/ vizualizarea etc. este cerut/a de catre organele abilitate, in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

Este posibil ca datele tale sa fie dezvaluite catre alte companii care ne furnizeaza servicii si actioneaza in calitate de persoane imputernicite, precum furnizorii care presteaza servicii de mententanta website, IT, juridice, livrare comenzi, etc.

De asemenea, datele tale vor putea fi prelucrate si de partenerii nostri care presteaza servicii de procesare plati sau altele (efectuarea unei rezervari si/ sau completarea Chestionarului de satisfactie) pentru Humaia. Aceste date sunt prelucrate in vederea efectuarii platii aferente comenzii tale online.

Aceste entitati sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca indeplinesc cerintele specifice in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Acestea au o capacitate limitata de a utiliza informatiile tale in alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii.

In afara dezvaluirilor descrise in prezenta Politica de confidentialitate, este posibil sa transmitem informatii tertilor carora consimtiti sau solicitati sa efectuam o asemenea dezvaluire.

Orice Client care a furnizat explicit pe site-ul humaia.ro adresa sa de email poate solicita ca aceasta sa fie stearsa din baza de date a Kubitech SRL. Pentru a fi stearsa, este suficient sa ne cereti acest lucru telefonic, prin fax sau email pe adresa contact@humaia.ro.

Kubitech SRL este inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal al ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal) cu numarul 21285.

Kubitech SRL nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderile de informatii datorate erorilor sau unor eventuale probleme de securitate ale serverului ce gazduieste magazinul nostru online, sau actiunilor unor terte persoane.LINK-URI, HYPERLINK-URI, SITE-URI TERTE

Site-ul www.humaia.ro poate contine link-uri catre site-uri terte ce pot colecta, la randul lor, datele tale cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii.

In cazul conectarii la un site web tert, prezenta Politica de confidentialitate a Humaia nu va fi aplicabila si in cazul navigarii tale pe acel site.CARE SUNT DREPTURILE PE CARE LE DETII IN CALITATE DE PERSOANA VIZATA?

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: Blvd. Socola 57, bl. A1, 700268, Iasi, Romania in atentia Humaia, administrat de catre Kubitech SRL, va puteti exercita, in mod gratuit, sa vi se confirme faptul ca datele dumneavoastre personale sunt sau nu procesate, acest drept il puteti exercita si prin intermediul e-mail-ului trimitand cererea redactata in format electronic pe adresa de e-mail: contact@humaia.ro.

Aveti urmatoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in conditiile prevazute de lege:

 • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la tine pe care le detinem;

 • Dreptul la corectarea oricaror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;

 • Dreptul la opozitie sau la restrictionarea utilizarii de catre noi a datelor tale cu caracter personal;

 • Dreptul de a iti retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe baza de consimtamant. Retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului de dinaintea retragerii acestuia;

 • Dreptul la stergerea datelor tale cu caracter personal, in situatiile in care ti-ai retras consimtamantul, cand prelucrarea nu mai este necesara sau cand prelucrarea respectiva este contrara legii;CONTINUT SI DREPTURI DE AUTOR

Societatea face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor incluse in acest site. Totusi, uneori, acestea pot contine inadvertente punctuale.

In cazul in care preturile sau alte detalii referitoare la produse au fost afisate gresit, inclusiv din cauza faptului ca au fost introduse gresit in baza de date, ne rezervam dreptul de a anula livrarea respectivului produs si de a anunta Clientul in cel mai scurt timp despre eroarea aparuta, daca livrarea nu s-a efectuat inca.

Imaginile si datele tehnice sunt folosite cu acordul furnizorilor.

Societatea isi rezerva dreptul de a efectua orice modificari asupra site-ului humaia.ro, structurii acestuia sau orice alte modificari ce ar putea afecta site-ul, fara a fi necesara vreo notificare prealabila catre utilizatori in acest sens.

Humaia.ro si toate informatiile continute sunt proprietatea Societatii si a furnizorilor. Continutul site-ului este aparat de legea pentru protectia drepturilor de autor (Legea nr 8/1996).

Folosirea fara acordul Societatii a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste in conformitate cu legile in vigoare.DISPOZITII FINALE

Chiar daca una din clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, indiferent de cauza, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odata cu lansarea comenzii, clientul accepta fara obiectiuni si in totalitate termenii si conditiile de utilizare prezente, valoarea acestora fiind aceeasi cu un contract valabil incheiat.

Prevederile Politicii de Confidentialitate se completeaza cu dispozitiile Politicii de Cookies prezenta pe website-ul www.humaia.ro.